Unit O(uders)

Een van de pijlers op onze school is de samenwerking tussen het kind, de leerkrachten, ouders en directie. We doen het samen. Natuurlijk wordt de leerlijn door de school in de gaten gehouden, maar binnen alle vastgestelde kerndoelen en kaders is heel veel ruimte voor input van ouders/verzorgers en de kinderen zelf. Zo zorgen we samen voor een veilig leerklimaat en krijgen de kinderen ruimte om al hun talenten te ontdekken en te leren benutten.

Wanneer uw kind bij ons op school zit, vragen we wat uw talenten zijn. En hoe u die wilt inzetten om mee te bouwen aan onze school.

Nieuws van De Pionier