Leerlingenzorg

Een van de uitgangspunten van onderwijs is dat de ontwikkeling van de leerling centraal staat. We kijken bij iedere leerling wat hij of zij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Sommige leerlingen kunnen iets meer aan, anderen hebben juist wat extra aandacht nodig.
Binnen de unit gebeurt dit in samenspraak met de betrokken collega's en ook de intern begeleider staat hem of haar bij met kennis en advies. Deze begeleiding vindt plaats binnen de dagelijkse gang van zaken in de unit waarbij ook beeldbegeleiding kan worden ingezet.

Binnen de wet Passend Onderwijs is de zorgplicht voor de leerlingen bij de school gelegd. De school is er verantwoordelijk dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig een passende onderwijsplek hebben. Wij werken hiervoor samen met een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband heet Passend Primair Onderwijs, kortweg PPO Leiden.

Binnen PPOOLeiden-Leiderdorp zijn afspraken gemaakt welke begeleiding en ondersteuning wij de leerlingen kunnen bieden, en er zijn afspraken gemaakt over het opbouwen van expertise en wat er verwacht mag worden van een basisschool (basisarrangement).  Wij kunnen voor vragen en advies altijd aankloppen bij de adviseurs en onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband. In een zgn. ondersteuningsteam zitten specialisten die samen met de ouders en school meedenken. 

Wij doen ons best om zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. Desondanks zijn er grenzen aan de ondersteuning die wij kinderen op onze school kunnen bieden. Doorgaans gaat het hierbij om leerlingen die door hun onderwijsbehoefte aangewezen zijn op onderwijs in kleine klassen of in de lessen dagelijks individuele begeleiding nodig hebben.

Nieuws van De Pionier