Ons onderwijs

Missie

"Samen leren, Samen leven, Samen Leren Leven"

De Pionier staat voor nieuwsgierigheid. De verwondering en vragen van leerlingen, die met een open blik de wereld in kijken, stellen leerkrachten voor de uitdaging om die leerlingen een volgende stap in hun ontwikkeling te laten maken.

De Pionier gelooft in de kracht om eigen talenten te ontdekken en om ze te leren gebruiken ter voorbereiding op de wereld om je heen en op je eigen toekomst. Dit doe je niet alleen, maar door samen en met elkaar te leren. 

 
 

Visie

De wereld om ons heen is volop in beweging en vraagt van ons als school dat wij leerlingen begeleiden bij hun deelname aan deze samenleving; niet alleen door voldoende kennis aan te bieden, maar ook door vaardigheden aan te leren op het gebied van samenwerken en samen leren en omgaan met elkaar. 

In ons onderwijs maken wij gebruik van de eigen talenten van leerlingen en ouders en zijn leerlingen mede-eigenaar van hun leerproces. Door zelfsturing ontwikkelen leerlingen meer verantwoordelijkheid in het leren, en door samenwerken ontwikkelen leerlingen meer vertrouwen in de ander.  

Met behulp van onderzoeken en ontdekken, stimuleren we het zoeken naar kennis, het combineren van informatie en ontwikkelen leerlingen een kritische houding. Ook worden leerlingen hierbinnen uitgedaagd om hun creativiteit te tonen binnen de vraagstukken. In ons aanbod integreren we opgedane kennis tot logische gehelen en leren leerlingen verbanden te zien. Kennis koppelen we zoveel mogelijk aan praktijk, zodat de kennis betekenis krijgt.  

Wij kijken naar het geheel van kennis, vaardigheden en attitude bij een leerling en begeleiden ze in de ontwikkeling ervan. Leerlingen leren zelf te reflecteren en leren om feedback te geven en te ontvangen. 

Samenwerken met de omgeving is voor ons essentieel; met de leerlingen, met teamleden en met ouders. 


 

Werken in Units

Elk kind is anders. Elk kind leert anders. Op een ander niveau of op een andere manier. Door de leerstof op diverse manieren aan te bieden, ontdekken onze kinderen hoe zij het beste leren. We kiezen er daarom voor om te werken in units, die weer onderverdeeld zijn in groepen. Doordat in een groep leerlingen van verschillende leerjaren en niveaus bij elkaar zitten, vinden kinderen gemakkelijk aansluiting. Begrijp je het nog niet helemaal? Dan schuif je aan waar het nogmaals of anders wordt uitgelegd. Snap je het al? Dan ga je bij het groepje zitten dat zelfstandig gaat werken of extra aanbod krijgt.
 
We hebben drie units. Unit 1 met leerlingen uit groep 1, 2 en 3, Unit 2 met kinderen uit groep 4, 5 en Unit 3 met kinderen uit groep 6, 7 en 8. Elke groep binnen een unit heeft zijn eigen leerkracht waar de kinderen de dag mee beginnen en de dag mee afsluiten. Een van de leerkrachten van een unit is tevens mentor van een kind. De mentor houdt samen met de leerling zijn of haar leerlijn in de gaten. In overleg maken ze een plan om de gestelde doelen te bereiken.  Zo leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling.


Projectmatig en vakoverstijgend werken

Na elke vakantie starten we met een nieuw project. De lessen zijn gekoppeld aan dit project. Zo is tijdens het project 'feest' de schrijfdans in de vorm van een taart, worden er bij rekenen grammen suiker en meel afgewogen voor het bakken van een oliebol en plakt uw kind in Unit 1 reeksen vlaggetjes in volgorde van kleur. We sluiten op deze manier aan bij de belevingswereld van uw kind. Die ervaart dat alles in het dagelijks leven met elkaar te maken heeft. Om dit tastbaar te maken, ontvangen we op school gastdocenten. Ouders of andere professionals die vanuit hun expertise en vakgebied een gastles geven. Denk aan een weddingplanner die uitlegt wat je allemaal regelt voor een bruiloft, of een medewerker van de gemeente die vergunningen voor feesten verleent. 

Nieuws van De Pionier