Introductie team

Ik ben Afra en ik werk sinds september 2018 op Woutertje van Leyden. Ik ben leerkracht in unit 1 en mentor van 1C. Mijn lokaal is ‘de wereld van cijfers’, ik ben rekenspecialist in de unit.
Ik vind het fijn om met andere mensen samen te werken en ook dat iedereen zich goed en gewaardeerd voelt. Dat past bij het talent ‘Sfeervoeler’. Een ander talent van mij is ‘Kennisspons’, ik ben nieuwsgierig en wil graag van alles op de hoogte zijn.
Mijn naam is Aaron van den Ende. Ik ben LIO-stagiaire in unit 1. Je kunt mij vooral vinden in de wereld van letters. Ik ben op dit moment bovendien actief als rekenspecialist. Als ik talenten van mijzelf moet benoemen denk ik aan: momentgenieter, positivo en samenbrenger. Ik vind het belangrijk dat leerlingen gezamenlijk genieten van het onderwijs en dat probeer ik voornamelijk te bereiken door middel van mijn positiviteit. 
Mijn naam is Corine Visser. Ik werk als groepsleerkracht/mentor in unit 1 in de wereld van kleur en vorm. Ook verzorg ik voor unit 1 en unit 2 de lessen bewegingsonderwijs. Onder andere de volgende talenten passen bij mij: meetrekker en bewuste beweger. Talenten die ik juist op Woutertje van Leyden goed in kan zetten. Ik houd van thematisch werken en vernieuwend werken in het onderwijs. Door mijn enthousiasme en ervaringen op andere scholen probeer ik mijn collega’s te inspireren. Daarnaast houd ik van bewegen, wat ik heel goed kan gebruiken tijdens het vormgeven van uitdagende lessen bewegingsonderwijs.
Als projectleider heb ik in 2016 mede aan de wieg gestaan van Woutertje van Leyden. Ik ben heel blij dat ik sinds november 2018 een bijdrage mag leveren aan de verdere ontwikkeling en doorgroei van het onderwijs. Mijn passie als creatieve maker zet ik in bij de uitbouw van het wereldoriëntatie-onderwijs. En natuurlijk bij de muzieklessen die ik aan alle groepen geef. Daarnaast ben ik bovenschools betrokken bij verschillende projecten op het gebied van cultuur, kunst en muziek in Leiden.
Ik ben Evelyn Zuidgeest en werk als leer- en ontwikkelspecialist op basisschool Woutertje van Leyden. Een school waar samenwerken een van de pijlers is en wat voor mij persoonlijk als groepsdier en vertrouweling een uitgangspunt is.  Als leer- en ontwikkelspecialist ondersteun en begeleid ik de leerkracht in de unit met vragen over de werkhouding en sociale-,  emotionele- of  intellectuele ontwikkeling met als uitgangspunt preventief handelen.
Daarnaast onderhoud ik de contacten met hulpverleners buiten de school zoals het samenwerkingsverband.
Ik ben tevens lid van de medezeggenschapsraad van Woutertje van Leyden.
Ik ben Femke Kroon en ben leerkracht in unit 1 in de wereld van Taal. Als Taal- en leesspecialist kan ik mijn talent ‘doordenker’ goed gebruiken. Ook ‘kennisspons’ en ‘positivo’ zijn talenten die ik goed kan inzetten bij deze vernieuwende vorm van onderwijs’. Ik hou van de ontdekkende en samenwerkende vorm, om zo goed onderwijs voor onze leerlingen neer zetten in een fijne sfeer.
Ik ben Hans en werk als groepsleerkracht in unit 1 en ben daarnaast belast met een aantal schoolleiderstaken. In een startende school met een vernieuwend concept kan ik mijn talenten van ideeënfontein, creatieve maker, kennisspons en beeldorganisator goed kwijt.
In het werken met kinderen hecht ik veel waarde aan eigenaarschap, sfeer, groepsvorming en humor. Leren moet uitdagen tot ontdekken, grenzen verleggen en vertrouwen krijgen in je eigen kunnen.
Mijn naam is Ingrid van Zoest. Ik ben leerkracht in unit 2 met ondersteuningstaken. Ik ben taal- en leesspecialist en stagecoördinator. Daarnaast werk ik één dag in de week als bovenschools coach van startende leerkrachten.
Ik vind het belangrijk om kinderen te laten worden wie ze zijn. Ik denk in kansen en mogelijkheden. Vanuit mijn open en positieve grondhouding ga ik in gesprek met kinderen, ouders, stagiaires en collega’s. Deze houding is van groot belang bij het ontwikkelen van het vernieuwende onderwijs op de Woutertje van Leyden. Mijn talent is die van de Groeimotor.
Het geeft me energie om nieuwe dingen te weten te komen of nieuwe plaatsen te ontdekken. Ik verdiep me graag in allerlei onderwerpen, zoals bijvoorbeeld in het unitonderwijs en het taal- en leesonderwijs. Het talent Kennisspons past dus goed bij mij.
Ik ben Jan van der Heijden, sinds 2017 jaar de conciërge van Woutertje van Leyden. Hiervoor heb ik 5 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt, ook al in dit gebouw. Ik ondersteun de leerkrachten, doe diverse huishoudelijke taken, klussen in en om de school, houd de tuin bij en ben BHV-coördinator. Het is erg leuk deel uit te maken van dit geweldige team en de diversiteit aan leuke kinderen maakt het elke dag weer een feest hier te werken.
Ik ben Jurre de Zeeuw, ik ben 19 jaar oud en en zit in het laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ik loop stage bij Woutertje van Leyden op donderdag en vrijdag. Op die dagen ondersteun ik de leerkrachten van unit 2. Ik heb voor Woutertje van Leyden gekozen, omdat ze erg leuk en vernieuwend onderwijs aanbieden en daarin is voor mij een goede rol weggelegd. Wat ik meebreng is een enthousiaste en positieve houding waarmee ik de kinderen help en stimuleer.
Mijn naam is Kirsten van Zijp. Ik ben mentor van een groep in unit 2 en daarnaast ben ik specialist wereldoriëntatie. Samenwerking en een goede sfeer zijn voor mij erg belangrijk, dit past bij het talent van een ‘Groepsdier’. Hier wil ik dan ook graag aan bijdragen op Woutertje van Leyden.
Mijn naam is Laura Vermeulen en je kunt mij vinden in de wereld van Kleur & Vorm. Na mijn fietsreis in 2017 ben ik terug gekomen in de invalpool van Leiden en omgeving en sinds het begin van het schooljaar heb ik een aanstelling bij PROO. Dat houdt in dat ik twee dagen in de week mentor ben van Unit 1A en de andere twee dagen kan me bijvoorbeeld richten op verschillende ICT taken. Het talent waar ik mezelf het meeste in kan vinden is de ‘creatieve maker’. Ik vind het leuk om te knutselen en te tekenen, maar ook om op een creatieve manier een oplossing voor een probleem te vinden. Een ander talent dat bij mij past is de ‘sfeervoeler’. Ik voel snel aan hoe iemand zich voelt en dan kunnen we daar over praten.
Mijn naam is Leon Plomp en ik werk als projectleider op Woutertje van Leyden. In die rol geef ik samen met de anderen vorm aan het onderwijs op onze school. Woutertje van Leyden betekent voor mij een dynamische onderwijsomgeving waarin we samen vanuit het talent van de leerlingen, de leraar en de ouders werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Woutertje van Leyden is een prettige omgeving waarin iedereen uniek kan zijn, veilig is en eigen keuzes kan (leren) maken. Vanuit mijn talent om mensen te verbinden en te stimuleren probeer ik de opbouw van de school te ondersteunen.
Ik ben Monique, pedagogisch medewerker van Smallsteps. Ik verzorg samen met andere collega’s de TussenSchoolseOpvang (TSO). Tijdens de TSO spelen we buiten, zodat de kinderen weer genoeg energie hebben om ’s middags te leren. Wij geloven in de kracht van ieder kind. Ieder kind is uniek. Kinderen vinden verschillende dingen leuk, hebben uiteenlopende talenten en allemaal een andere inbreng in de groep. Wij helpen de kinderen om hun talenten verder te ontwikkelen en dat ze het vertrouwen krijgen om de volgende stap te zetten.
Ik ben Pam Verhoeven, pedagogisch medewerker van Smallsteps. Ik verzorg samen met andere collega’s de TussenSchoolseOpvang (TSO). Tijdens de TSO spelen we buiten, zodat de kinderen weer genoeg energie hebben om ’s middags te leren, Wij geloven in de kracht van ieder kind. Ieder kind is uniek. Kinderen vinden verschillende dingen leuk, hebben uiteenlopende talenten en allemaal een andere inbreng in de groep. Wij helpen de kinderen om hun talenten verder te ontwikkelen en dat ze het vertrouwen krijgen om de volgende stap te zetten.
Mijn naam is Sabine Brugman. Ik ben mentor in Unit 2. Daarnaast ben ik werkzaam bij het Curriculum.nu als ontwikkelteamlid bij het vakgebied Rekenen-Wiskunde. Mijn specialisatie op school in rekenen sluit hier mooi bij aan.
Mijn talenten zijn ‘bezige bij’ en ‘positivo’. Ik ben graag bezig met nieuwe ontwikkelingen binnen de school. Het gevoel dat ik iets nuttigs doe of iets bereik geeft mij voldoening. Dit doe ik allemaal graag vanuit een positieve houding. Het plezier hebben in lesgeven werkt aanstekelijk en het motiveert om iets nieuws te ontwikkelen of ontdekken, ook met leerlingen, ouders en collega’s.
Ik ben tevens lid van de medezeggenschapsraad van Woutertje van Leyden.
Mijn naam is Yasmina en ik ben dit jaar derdejaars stagiaire in Unit 1C. Ik geloof dat elk persoon uniek is, maar dat we tegelijkertijd allemaal hetzelfde zijn. Ik geloof ook dat een ieder de reis naar zijn eigen persoon op een eigen tempo met de juiste mensen om zich heen kan maken en dat het hierbij essentieel is een begeleidende leraar hierin te hebben, een leraar die verder kijkt dan de cognitie maar naar de kinderen als geheel. Woutertje van Leyden sluit mooi aan bij deze visie en ik verwacht dan ook enorm veel te leren over de mogelijkheden om het onderwijs af te stemmen op de individuele leerbehoeften van al deze kinderen. Dit jaar zal ik met veel passie en overtuiging mijn bijdrage leveren aan Woutertje van Leyden.