Introductie team

Ik ben Afra en ik werk sinds september 2018 op De Pionier. Ik ben leerkracht in unit 1 C-D en in unit 3. Ik ben rekenspecialist in de unit.
Ik vind het fijn om met andere mensen samen te werken en ook dat iedereen zich goed en gewaardeerd voelt. Dat past bij het talent ‘Sfeervoeler’. Een ander talent van mij is ‘Kennisspons’, ik ben nieuwsgierig en wil graag van alles op de hoogte zijn.
Mijn naam is Aaron van den Ende. Ik ben leerkracht van unit 1 C-D. 
Als ik talenten van mijzelf moet benoemen denk ik aan: momentgenieter, positivo en samenbrenger. Ik vind het belangrijk dat leerlingen gezamenlijk genieten van het onderwijs en dat probeer ik voornamelijk te bereiken door middel van mijn positiviteit. 
Mijn naam is Corine Visser. Ik werk als leerkracht in unit 2A. 
Onder andere de volgende talenten passen bij mij: meetrekker en bewuste beweger. Talenten die ik juist op Woutertje van Leyden goed in kan zetten. Ik houd van thematisch werken en vernieuwend werken in het onderwijs. Door mijn enthousiasme en ervaringen op andere scholen probeer ik mijn collega’s te inspireren. Daarnaast houd ik van bewegen.
Ik ben in alle units werkzaam als leerkracht muziekonderwijs.
Mijn passie als creatieve maker zet ik in bij de uitbouw van het wereldoriëntatie-onderwijs. En natuurlijk bij de muzieklessen die ik aan alle groepen geef. Daarnaast ben ik bovenschools betrokken bij verschillende projecten op het gebied van cultuur, kunst en muziek in Leiden.
Ik ben Evelyn Zuidgeest en werk als leer- en ontwikkelspecialist op De Pionier.
Een school waar samenwerken een van de pijlers is en wat voor mij persoonlijk als groepsdier en vertrouweling een uitgangspunt is.  Als leer- en ontwikkelspecialist ondersteun en begeleid ik de leerkracht in de unit met vragen over de werkhouding en sociale-,  emotionele- of  intellectuele ontwikkeling met als uitgangspunt preventief handelen.
Daarnaast onderhoud ik de contacten met hulpverleners buiten de school zoals het samenwerkingsverband.
Ik ben tevens lid van de medezeggenschapsraad van De Pionier.
Ik ben Femke Kroon en ben leerkracht in unit 1C-D.
Als Taal- en leesspecialist kan ik mijn talent ‘doordenker’ goed gebruiken. Ook ‘kennisspons’ en ‘positivo’ zijn talenten die ik goed kan inzetten bij deze vernieuwende vorm van onderwijs’. Ik hou van de ontdekkende en samenwerkende vorm, om zo goed onderwijs voor onze leerlingen neer zetten in een fijne sfeer.
Ik ben Hans en werk als leerkracht in unit 1A-B en ben daarnaast belast met een aantal directietaken. In een startende school met een vernieuwend concept kan ik mijn talenten van ideeënfontein, creatieve maker, kennisspons en beeldorganisator goed kwijt.
In het werken met kinderen hecht ik veel waarde aan eigenaarschap, sfeer, groepsvorming en humor. Leren moet uitdagen tot ontdekken, grenzen verleggen en vertrouwen krijgen in je eigen kunnen.
Ik ben lid van de GMR van PROOLeiden - OBSG Leiderdorp.
Ik ben Jan van der Heijden, sinds 2017 jaar de conciërge van De Pionier. Hiervoor heb ik 5 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt, ook al in dit gebouw. Ik ondersteun de leerkrachten, doe diverse huishoudelijke taken, klussen in en om de school, houd de tuin bij en ben BHV-coördinator. Het is erg leuk deel uit te maken van dit geweldige team en de diversiteit aan leuke kinderen maakt het elke dag weer een feest hier te werken.
Mijn naam is Kirsten van Zijp. Ik ben leerkracht van unit 2A en daarnaast ben ik specialist wereldoriëntatie. Samenwerking en een goede sfeer zijn voor mij erg belangrijk, dit past bij het talent van een ‘Groepsdier’. Hier wil ik dan ook graag aan bijdragen op De Pionier.
Ik ben ook lid van de Medezeggenschapsraad van De Pionier.
Mijn naam is Laura Vermeulen en je kunt mij vinden in unit 2B.
Het talent waar ik mezelf het meeste in kan vinden is de ‘creatieve maker’. Ik vind het leuk om te knutselen en te tekenen, maar ook om op een creatieve manier een oplossing voor een probleem te vinden. Een ander talent dat bij mij past is de ‘sfeervoeler’. Ik voel snel aan hoe iemand zich voelt en dan kunnen we daar over praten.
Mijn naam is Leon Plomp en ik werk als projectleider op De Pionier. In die rol geef ik samen met de anderen vorm aan het onderwijs op onze school. De Pionier betekent voor mij een dynamische onderwijsomgeving waarin we samen vanuit het talent van de leerlingen, de leraar en de ouders werken aan de ontwikkeling van de kinderen. De Pionier is een prettige omgeving waarin iedereen uniek kan zijn, veilig is en eigen keuzes kan (leren) maken. Vanuit mijn talent om mensen te verbinden en te stimuleren probeer ik de opbouw van de school te ondersteunen.
Ik ben Monique, pedagogisch medewerker van Smallsteps. Ik verzorg samen met andere collega’s de TussenSchoolseOpvang (TSO). Tijdens de TSO spelen we buiten, zodat de kinderen weer genoeg energie hebben om ’s middags te leren. Wij geloven in de kracht van ieder kind. Ieder kind is uniek. Kinderen vinden verschillende dingen leuk, hebben uiteenlopende talenten en allemaal een andere inbreng in de groep. Wij helpen de kinderen om hun talenten verder te ontwikkelen en dat ze het vertrouwen krijgen om de volgende stap te zetten.
Mijn naam is Sabine Brugman. Ik ben leerkracht in Unit 1A-B.
Mijn specialisatie op school in rekenen sluit hier mooi bij aan.
Mijn talenten zijn ‘bezige bij’ en ‘positivo’. Ik ben graag bezig met nieuwe ontwikkelingen binnen de school. Het gevoel dat ik iets nuttigs doe of iets bereik geeft mij voldoening. Dit doe ik allemaal graag vanuit een positieve houding. Het plezier hebben in lesgeven werkt aanstekelijk en het motiveert om iets nieuws te ontwikkelen of ontdekken, ook met leerlingen, ouders en collega’s.
Ik ben tevens lid van de medezeggenschapsraad van De Pionier..

Nieuws van De Pionier