Ouderparticipatie

Een van de pijlers op onze school is de samenwerking tussen het kind, de leerkrachten, ouders en directie. We doen het samen. Natuurlijk wordt de leerlijn door de school in de gaten gehouden, maar binnen alle vastgestelde kerndoelen en kaders is heel veel ruimte voor input van ouders/ verzorgers en de kinderen zelf. Zo zorgen we samen voor een veilig leerklimaat en krijgen de kinderen ruimte om al hun talenten te ontdekken en te leren benutten.

Wanneer je kind bij ons op school zit, vragen we je wat jouw talenten zijn. En hoe je die wilt inzetten om mee te bouwen aan onze school. Hieronder vind je een overzicht van alle mogelijkheden voor ouderparticipatie. Misschien mis je nog wel een punt in dit overzicht. Dan horen we dat graag!  

werkgroepen ouderparticipatie

Hieronder vind je een voorbeeld van de werkgroep ICT & Communicatie.

De ontwikkeling van een nieuw logo, bijbehorende huisstijl en als vervolg daarop deze website.

huisstijlgids