Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof)

Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. Voor kinderen die nog geen vijf jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.

Kinderen van vijf jaar of ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. 

De aanvraag dient minimaal zes weken voor de gewenste ingangsdatum te worden ingediend.
Na versturen van het formulier ontvangt u binnen tien werkdagen een antwoord. Het verlofbesluit wordt u toegestuurd via Schoudercom.
De ouders/verzorgers van:
vragen vrijstelling van geregeld schoolbezoek aan voor de periode:
* Verplichte velden

Nieuws van De Pionier